Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska

Prawnicy

dr Joanna Wyporska-Frankiewicz
Prawnik
dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, administracyjnego postępowania egzekucyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego. Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz jest cenionym i doświadczonym wykładowcą oraz praktykiem. Prowadziła szkolenia m.in. dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Najwyższej Izby Kontroli i wielu innych.