Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska Fortak & Karasiński, radcowie prawni spółka partnerska

Prawnicy

Robert Kulski
Prawnik

Doktor Nauk Prawniczych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego. Autor monografii pt. „Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym” (Zakamycze 2006) oraz artykułów z zakresu postępowania cywilnego, prawa europejskiego i glos do orzeczeń SN, a także komentarzy do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jest również autorem opinii do projektu ustawy dotyczącej postępowania grupowego, przygotowanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. W 2004 r. odbywał kilkumiesięczny staż naukowy w Chicago-Kent College of Law. W 2007 r. prowadził badania nt. powództwa grupowego (class action) w Oregon State University. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na realizację pobytu badawczego w roku akademickim 2011/2012. Od 2007 r. systematycznie uczestniczy i prezentuje referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego (International Association of Procedural Law).